ويرايش 9 بعد از ماهها تلاش بي دريغ تيم برنامه نويسي و آموزشي شرکت، با تغييرات اساسي در ظاهر، محتوا و نحوه آموزش منتشر شد. [... ادامه]

تا کی میخواهید به مطالعه خسته کننده لغات و گرامر انگلیسی ادامه دهید؟
هنوز هم نمی توانید فیلم و اخبار انگلیسی را متوجه شوید؟
هنوز هم نمی توانید انگلیسی را بفهمید و صحبت کنید؟
معجزه آموزش انگلیسی را فقط در 6 ماه با ELA تجربه کنید.

دستیار آموزش انگلیسی

پایه اصلی روش آموزشی ELA

به طور كلی در فرآیند آموزش دو روش زیر متصور است

۱) روش طبیعی
در این روش فرد تا چهار، پنج سالگی توانایی قابل قبولی را در یادگیری زبان محیطی كه در آن متولد شده و رشد كرده است بدست می آورد. در این روش هیچ سیستم كلاسیكی بر فرد تحمیل نشده و او فقط در تعامل با محیط اطراف خود این توانایی را بدست آورده و تا آخر عمر خودش از آن سود می‌جوید.

۲) روش مصنوعی (مجازی)
تمام روش‌ها، منابع اطلاعاتی، كلاس‌های رسمی و غیر رسمی در این گروه جا گرفته و هر كدام تلاش می‌كنند كه با ابتكار و ارائه راه‌حل‌های خود، توانایی‌های لازم را در مخاطبان‌شان ایجاد نمایند.

راه حل و راز موفقیت نرم افزار دستیار آموزش انگلیسی

آیا می توان پلی بین دو روش آموزشی یجاد کرد و سیستمی طراحی نمود که ضمن اینكه حاوی عناصر روش طبیعی باشد از موانع ذکر شده در روش مصنوعی نیز بگذرد؟ تلاش ELA در طول سالیان گذشته در پی ریزی چنین سیستمی بوده است. ELA بجای مراجعه به روشهای آموزشی موجود سعی نموده است سیستم جدیدی بنا نمید و بری پیه ریزی قطعه قطعه روش آموزشی خود، نگاه خود را به محیط واقعی آموزش زبان دوخته است. به عبارت دیگر ELA سعی نموده است به وسع خود، محیط واقعی آموزش زبان را دریك نرم فزار كامپیوتری شبیه سازی نماید و به اکثر سوالاتی که ممکن است پرسیده شود، منبع جواب خود را محیط واقعی معرفی می کند. چرا که جای هیچ تردیدی نیست که روش طبیعی موفق تر عمل کرده است. ELA در بررسی های خود به ین نتیجه رسیده است که برای یادگیری زبان فقط و فقط بایستی جملات و یا حداکثر عبارات کامل را فرا گرفت و از صرف زمان بری یادگیری لغات و نیز آنالیز دستورات گرامری اهتراز نمود. بنابرین در یک تعریف کلی ELA به مخاطبان خود در امر آموزش زبان، فقط و فقط یادگیری یک نکته را پیشنهاد می کند. و آن تنها جمله است و سعی نموده است با ساختن یک محیط نرم افزاری شبیه محیط واقعی آموزش زبان، و با استفاده از توانائی های گسترده کامپیوتری یادگیری جملات را سرعت بخشد. بطور کلی پروسه یادگیری عناصر مختلف زبان، (لغت، گرامر و غیره) برای کسب توانائی در ساختن جمله است. نقطه مشرک در هدف تمامی روشهای آموزشی طبیعی – مصنوعی نیز چیزی جز رسیدن به جمله نیست. ELA با پرشی منطقی نقطه شروع خود را بر نقطه پایان دیگر روشهای آموزشی بنا نهاده است. با توجه به آنچه رفت ELA بهترین روش آموزشی را فقط و فقط فراگیری جمله می داند و بس.

ela-pack