ويرايش 9 بعد از ماهها تلاش بي دريغ تيم برنامه نويسي و آموزشي شرکت، با تغييرات اساسي در ظاهر، محتوا و نحوه آموزش منتشر شد. [... ادامه]

تا کی میخواهید به مطالعه خسته کننده لغات و گرامر انگلیسی ادامه دهید؟
هنوز هم نمی توانید فیلم و اخبار انگلیسی را متوجه شوید؟
هنوز هم نمی توانید انگلیسی را بفهمید و صحبت کنید؟
معجزه آموزش انگلیسی را فقط در 6 ماه با ELA تجربه کنید.

دستیار آموزش انگلیسی

انتشار خبر ELA در روزنامه جام جم

روزنامه جام‌جم اقدام به درج خبر طراحی دستیار آموزش انگلیسی در شماره ۱۸۴۷ مورخه ۱/۸/۸۵ نمود كه همین‌جا از دست اندركاران این روزنامه مخصوصا سركار خانم درخشان تشكر و قدردانی میكنیم.

عنوان خبر

مبتكر تبریزی یادگیری زبان انگلیسی را آسان كرد

jam