ويرايش 9 بعد از ماهها تلاش بي دريغ تيم برنامه نويسي و آموزشي شرکت، با تغييرات اساسي در ظاهر، محتوا و نحوه آموزش منتشر شد. [... ادامه]

تا کی میخواهید به مطالعه خسته کننده لغات و گرامر انگلیسی ادامه دهید؟
هنوز هم نمی توانید فیلم و اخبار انگلیسی را متوجه شوید؟
هنوز هم نمی توانید انگلیسی را بفهمید و صحبت کنید؟
معجزه آموزش انگلیسی را فقط در 6 ماه با ELA تجربه کنید.

دستیار آموزش انگلیسی

اهداف اصلی آموزشی نرم افزار ELA

ELA دو هدف اصلی آموزشی را دنبال می‌كند.

تقویت آموزش شنیداری Listening

یعنی رسیدن به توانایی درك مطلب به هنگام شنیدن. اگر به هنگام شنیدن جمله، مفهوم آن را درك كنیم و بلافاصله بدون توجه به متن، آن جمله را تكرار كنیم، از لحاظ هدف ELA شنیدن، درك و آموزش شنیداری آن جمله به پایان رسیده است. Listening عمده‌ترین مشكل پیش روی زبان‌آموزان است چرا كه افراد با گویندگان متفاوتی روبه‌رو هستند و معلوم نیست كه این گویندگان از چه جملات و تلفظ‌هایی استفاده خواهند كرد. این موضوع تا جایی پیش رفته كه گفته می‌شود اگر Listening كسی در حد قابل قبولی باشد او زبان را یاد گرفته است. در آموزش طبیعی نیز، یادگیری كودكان در سال‌های اولیه فقط Listening می‌باشد.
تقویت آموزش گفتاری Speaking

یعنی رسیدن به توانایی انتقال مفهوم به گوینده، اگر توانستیم با راهنمایی ELA جمله مورد نظر را بگوییم آموزش گفتن آن جمله نیز به پایان رسیده است. درعمل گفتن اكثر آیتم‌ها در دست گوینده است. چرا كه او از انبار ذهنی خود استفاده می‌كند و به سادگی و راحتی بیشتری به این توانایی خواهد رسید. در این آیتم فقط كافی است جملات را با تلفظ صحیح اداء كنیم و زیاد نگران پیچ و خم‌های لهجه آن نباشیم.